หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document กฏ กคศ. เลื่อนขั้นเงินเดือน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137.12 KB
Adobe Acrobat Document เกณฑ์ ว.21   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.23 MB
Adobe Acrobat Document คู่มือการพิจารณาเลื่อเงินเดือนข้าราชการครู สพฐ.   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.97 MB