สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

"มงกุฎครอบอักษรย่อโรงเรียน"  คพ.